Kreativna tvornica
suvenira & poklona

Antički sajam u Burnumu

Prve “Bumumske Ide” održane su u Ijeto 2011. Predstava je uprizorila život za vrijeme vladavine rimskih careva u samom amfiteatru, dok su zvuci harfe i bubnjeva, te žongIeri s vatrom upotpunili ugođaj putovanja u davnu prošIost.